Skip to content

Aktuality

Mobilné odberné miest

Obec Trávnik rozhodnutie č. RH 2021/218, ID 32-00306681-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Bodzianske Lúky rozhodnutie č. RH 2021/238, ID 32-00611298-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Bajč rozhodnutie č. RH 2021/208, ID 32-00306363-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Iža rozhodnutie č. RH 2021/200, ID 32-00306487-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Bátorove Kosihy rozhodnutie č. RH 2021/204, ID 32-00306711-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Moča rozhodnutie č. RH 2021/210, ID 32-00306576-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Radvaň nad Dunajom rozhodnutie č. RH 2021/214, ID 32-00306657-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Patince rozhodnutie č. RH 2021/215, ID 32-00306631-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Kameničná rozhodnutie č. RH 2021/232, ID 32-00306495-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Šrobárová rozhodnutie č. RH 2021/205, ID 32-00306673-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Zemianska Olča rozhodnutie č. RH 2021/230, ID 32-00306720-A0001 a 32-00306720-A0002: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Veľké Kosihy rozhodnutie č. RH 2021/233, ID 32-00306703-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Tôň rozhodnutie č. RH 2021/224, ID 32-00306690-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Martovce rozhodnutie č. RH 2021/225, ID 32-00306568-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Vrbová nad Váhom rozhodnutie č. RH 2021/217, ID 32-00306746-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Dedina Mládeže rozhodnutie č. RH 2021/212, ID 32-00306428-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Chotín rozhodnutie č. RH 2021/211, ID 32-00306461-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Imeľ rozhodnutie č. RH 2021/222, ID 32-00306479-A0001 a 32-00306479-A0002: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Modrany rozhodnutie č. RH 2021/219, ID 32-00306584-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Kravany nad Dunajom rozhodnutie č. RH 2021/243, ID 32-00306584-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Búč rozhodnutie č. RH 2021/209, ID 32-00306398-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Bodza rozhodnutie č. RH 2021/193, ID 32-00306371-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Číčov rozhodnutie č. RH 2021/202, ID 32-00306410-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Mesto Kolárovo rozhodnutie č. RH 2021/223, 32-00306517-A0001, 32-00306517-A0002, 32-00306517-A0003, 32-00306517-A0004, 32-00306517-A0005 : prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Mesto Komárno rozhodnutie č. RH 2021/216, 32-00306525-A0001, 32-00306525-A0002, 32-00306525-A0003, 32-00306525-A0004, 32-00306525-A0005, 32-00306525-A0006, 32-00306525-A0007, 32-00306525-A0008, 32-00306525-A0009, 32-00306525-A0010, 32-00306525-A0011, 32-00306525-A0012, 32-00306525-A0013, 32-00306525-A0014, 32-00306525-A0015, 32-00306525-A0016, 32-00306525-A0017, 32-00306525-A0018, 32-00306525-A0019, 32-00306525-A0020, 32-00306525-A0021, 32-00306525-A0022: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 22.01.2021

Obec Zlatná na Ostrove rozhodnutie č. RH 2021/207, ID 32-00306738-A0001 a 32-00306738-A0002: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

Obec Okoličná na Ostrove rozhodnutie č. RH 2021/206, ID 32-00306622-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

Obec Marcelová rozhodnutie č. RH 2021/201, ID 32-00306550-A0001,
ID 32-00306550-A0002 a ID 32-00306550-A0003 : prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

Obec Pribeta rozhodnutie č. RH 2021/194, ID 32-00306649-A0001 a 32-00306649-A0002: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

Obec Sokolce rozhodnutie č. RH 2021/192, ID 32-00306665-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

Obec Čalovec rozhodnutie č. RH 2021/191, ID 32-00306401-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

TOMICI s.r.o. rozhodnutie č. RH 2021/203, ID 32-50991108-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

MEDCHIR, s.r.o. rozhodnutie č. RH 2021/190, ID 32-35938862-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

ADOS Život s.r.o. rozhodnutie č. RH 2021/186, ID 32-46230700-A0001 : prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 21.01.2021

ZaMED Komárno, s.r.o., rozhodnutie č. RH 2020/3997, ID 32-52106934-A0001 : prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 08.12.2020

MUDr. Peter Bakič s.r.o. Trnava, rozhodnutie č. RH 2020/4018, ID 32-47675241-A0001 : prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 08.12.2020

Nemocnica Agel Komárno s.r.o, rozhodnutie č. RH 2020/3517, ID 32-50828371-A0002 : prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 23.11.2020

Sv. Valéria, s.r.o. Komárno, rozhodnutie č. RH 2020/3429, ID 32-47422866-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom 20.11.2020

Alpha Medical, s.r.o. Martin, rozhodnutie č. RH2020/3138 , ID 32-31647758-A0001: prevádzkovanie mobilného odberového miesta, právoplatné dňom  12.11.2020.

Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

Výzva Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva – Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších

UPOZORNENIE: Mobilné odberné miesto na antigénové testy RUVZ Komárno bude od 28.12.2020 vykonávať odbery v stredu a piatok, od 8:00-11:00 hod.

ÉRTESÍTÉS: A Területi közegészségügyi hivatal felhívja a figyelmet, hogy az antigén tesztelési  mintavételi pont megváltoztatja a nyitvatartását. ÚJ nyitvatartási idö 2020 december 28 – tól ,szerda és péntek 8,00 – 11,00 óra

Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami

Informácie o výskyte škodlivých výrobkov – výrobky pre dojčatá a malé deti „Nestlé“

Svetový deň boja proti AIDS 30.11.2020

Prieskum výskytu prírodného plynu radón v pobytových priestoroch

14. november Svetový deň diabetu

Prevencia osteoporózy

V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované:

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

70. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

49. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Komárno

45.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

44.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

43.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

39.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

31. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

25.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

24.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

21.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky.

Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO.

Viac infomácií  https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html a na stránke https://www.pomahameludom.sk/

KORONAVÍRUS: všetky aktuálne informácie v súvislosti s novým koronavírusom

-Alzheimerova choroba 2020

– 22.marec-Svetový deň vody

– Voda a zmena klímy

– Význam kvality pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia 

– Stopové látky v pitnej vode

– OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

– Očkovací kalendár na rok 2020 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých  (platnosť od 1. 1. 2020)

– Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

– ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

– ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine

– ÚVZ SR: Na vši platí hygiena a disciplína

– Chrípková sezóna sa začala: Nepodceňujte chrípku a chráňte seba aj ostatných

– Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

– ÚVZ SR: Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami

– RÚVZ KN/ ÚVZ SR: Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae v Komárne zaradili medzi najvýznamnejšie európske laboratóriá

– NRC pre Vibrionaceae stalo členom európskej siete VibrioNet Europe.

– Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš

– Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

– Ako predchádzať úrazom detí

– Informácia pre spotrebiteľov: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na predaj výrobkov: AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil a BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil

– Zásady bezpečného kúpania

– „Zmrzlinárne“ kontrolujeme už niekoľko týždňov, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov prevádzkovatelia prijímajú okamžite

– Stopové látky v pitnej vode- SOĽ nie je nad ZLATO

 Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku

– ÚVZ SR: Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov

– Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov

– Ako sa chrániť pred kliešťom – deti

– Ako sa chrániť pred kliešťom – verejnosť

– EURÓPSKA KOMISIA: OZNÁMENIE KOMISIE z 13. júla 2017
týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

– ÚVZ SR: Výsledky kontrol zariadení spoločného stravovania v súvislosti s poľským hovädzím mäsom

– Informácia o odvolaní zákazu používania pitnej vody v obciach Číčov a Trávnik

Na základe opakovanej kontroly kvality pitnej vody bolo zistené, že mikrobiologická kvalita pitnej vody tečúcej z verejného vodovodu v obciach Číčov a Trávnik je vyhovujúca podľa platnej legislatívy bez možného ohrozenia verejného zdravia.
Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne odvolal zákaz používania vody ako pitnej dodávanej rozvodmi verejného vodovodu v obciach Číčov a Trávnik s účinnosťou od 10. decembra 2018 o 15,00 hod.

-Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania

-Oznámenie Komisie o otázkach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

– Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a  bezpečnosti potravín

– EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE   , leták

– Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

– Informácia pre spotrebiteľov „Akrylamid v potravinách“

– Novela vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozornil na výskyt – Salmonella Minnesota – vo výrobku ,,Bellaves“ kuracie prsia mrazené solené, 2 kg (krajina pôvodu Brazília)

– Dotazník prieskumu, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti solárií

V súvislosti s podozrením na podvod v prípade mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie, hláseným v systéme RASFF oznamujeme:

Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov za- Stopové látky v pitnej vode- Stopové látky v pitnej voderiadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie,
boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení.
V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové výrobky z Brazílie, odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a mäsových produktov použitých na prípravu konkrétneho hotového pokrmu.
Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.

– Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.    o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

– Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania 16 02 2017

Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby bez domova a zo sociálne slabších skupín

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– 2. výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

 – Kampaň – Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci.

 – Informácia o úprave používania farbív v potravinách

 – VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA A

 – Zmena bankového účtu správnych poplatkov

 – Poliomyelitída – Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov

 – Register ponúkaného majetku štátu

 – Solária zmeny v legislatíve

 – Koža a slnko

 – Výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 – Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zariadení spoločného stravovania

 – Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

 – Ako predísť chrípke

 – Poradňa očkovania

 – Odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu zo stavieb

 – Zdravotné riziká z používania solárií

 – Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti

 – Ochrana pred slnečným žiarením

 – Chloramin B

 – Ochrana pred komármi

 – Kliešťová encefalitída