Skip to content

Monitoring aktivity kliešťov


Monitoring aktivity kliešťov (október 2022)


Od mája 2021 sme začali vykonávať pravidelný monitoring aktivity kliešťov v okrese Komárno. Pre tieto účely sme vybrali rovnomerne rozmiestnené indikátorové lokality, na ktorých v mesačných intervaloch (podľa počasia) vykonávame zber kliešťov. Aktivitu kliešťov vyhodnocujeme na základe počtu nazbieraných kliešťov v danej lokalite metódou vlajkovania dvoma osobami za čas 20 minút ako nízku (0-4), strednú (5-9) alebo vysokú (10 a viac). Zozbierané kliešte vyšetrujeme PCR metódou na prítomnosť baktérií spôsobujúcich lymskú boreliózu.počet zozbieraných kliešťov (počet pozitívnych na B. burgdorferi s.l.)

lokalita

09/2021

10/2021

11/2021

12/21

01/22

02/2022

03/2022

04-05/2022

06/2022

07/2022

08/2022

09/2022

10/2022

Iža – Dievčí hrad

0 (0)

0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)

5 (0)

0

0

0

0 (0)

0 (0)

Marcelová – štrkovisko

8 (1)

14 (3)

1 (0)0 (0)

2 (0)

17(1)

4

0

0

5 (1)

8 (0)

Virt – breh Žitavy

3 (1)

6 (1)

1 (0)2 (0)

0 (0)

5 (1)

0

0

0

0 (0)

1 (0)

Hurbanovo – Bohatá

3 (0)

5 (0)

4 (0)5 (1)

7 (1)

4 (0)

0

0

0

0 (0)

0 (0)

Komárno – Apáli

0 (0)

0 (0)

0 (0)0 (0)

0 (0)

0 (0)

0

0

0

0 (0)

0 (0)

Komárno – Kava

18 (1)

6 (1)

15 (0)4 (0)

8 (1)

2 (0)

9

0

0

0 (0)

5 (0)

Kameničná – Konkoly

5 (0)

17 (2)

26 (1)1 (0)

13 (1)

47 (3)

0

0

0

0 (0)

1 (0)

Kolárovo – Vodný mlyn

1 (0)

1 (0)

0 (0)0 (0)

7 (0)

9 (1)

0

0

0

0 (0)

0 (0)

Dropie

2 (0)

0 (0)

1 (0)0 (0)

0 (0)

7 (1)

0

3

0

0 (0)

2 (0)

Veľký Lél – Veľkolélsky ostrov

7 (0)

34 (4)

17 (0)5 (0)

21 (2)

11 (0)

0

0

0

0 (0)

8 (1)

Moča – les

9 (1)

15 (4)

2 (0)0 (0)

9 (0)

27 (2)

56

11

5

5 (2)

0 (0)

Martovce – rekreačný areál

34 (2)

44 (3)

32 (1)34 (0)

71 (2)

124 (3)

54

82

31

13 (1)

36 (2)Po prestávke v decembri a januári, kedy boli podmienky pre zber kliešťov nevhodné, sme prvý monitoring v roku 2022 vykonali vo februári. Na viacerých lokalitách bolo možné pozorovať aktívne kliešte.

Po aprílovom a májovom teplom a vlhkom období, kedy sme zaznamenali strednú alebo vysokú aktivitu kliešťov na väčšine sledovaných lokalít, sme v júni na viacerých lokalitách zaznamenali pokles. V júli a v auguste, pravdepodobne vďaka pretrvávajúcim vysokým teplotám a suchému počasiu, sme na väčšine sledovaných lokalít znova zaznamenali nízku aktivitu kliešťov. V októbri sme strednú alebo vysokú aktivitu kliešťov sledovali v štyroch lokalitách, je preto namieste opatrnosť pri návšteve prírody aj v tomto jesennom období.

Borrelia burgdorferi s. l., baktérie spôsobujúce u človeka lymskú boreliózu, sme v októbri dokázali v dvoch lokalitách so zaznamenaným výskytom kliešťov.

Prisatého kliešťa je potrebné čo najskôr správnym spôsobom odstrániť, keďže riziko infekcie boréliami sa zvyšuje s dobou, po ktorú je kliešť prisatý. Po odstránení kliešťa je potrebné miesto prisatia dezinfikovať. Ak v rane ostane zvyšok kliešťa, je vhodné vyhľadať lekára.

V monitoringu aktivity kliešťov aj ich infekčnosti v okrese Komárno budeme pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Upozorňujeme, že nula nazbieraných kliešťov neznamená, že sa kliešte v danej lokalite nevyskytujú. Tento údaj ukazuje na nízku aktivitu kliešťov v danej lokalite v čase monitoringu.


Spracoval: Martin Sojka

Komárno, 31.10.2022

Translate »